Boltvezető tanfolyam, kereskedő-boltvezető képzés

Szociális gondozó és ápoló

OKJ 34 762 01
E-001257/2015/A003

Szociális gondozó és ápoló

A Szociális gondozó és ápoló szakmát azok számár ajánljuk, akik idősek otthonában vagy a házi segítségnyújtás területén szeretnének elhelyezkedni, illetve akik jelenleg is ilyen területen dolgoznak és szeretnék megszerezni a szükséges végzettséget. A szociális gondozók és ápolók iránt óriási munkaerő piaci igény mutatkozik itthon és külföldön egyaránt.

A jelenleg is a szakmában dolgozóknak lehetősége van egyéni otthoni felkészülésre, melyet havonta egyszer megtartott konzultációk egészítenek ki, amennyiben az előzetes tudás mérésben részt vesznek és azon megfelelően teljesítenek.

Az alábbiakat nyújtjuk Önnek:
 • előzetes tudásszint felmérés
 • tételszerűen kidolgozott tananyagok biztosítása
 • otthoni ellenőrző kérdéssorok a felkészülés elősegítésére
 • segítség a gyakorlati hely kiválasztásában, gyakorlat megszervezésében
 • hétvégi oktatás
Képzés kezdete: 2017. szeptember 30. (szombat)
Képzés időtartama: 10 hónap
Oktatási napok: havonta egyszer szombaton 8:00-16:15-ig
Oktatás helyszíne: 1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
(Olajág Idősek Otthona)
Díjak: 135.000 Ft + 40.000 Ft vizsgadíj + 3.000 Ft egészségügyi alkalmassági vizsgálat díja
Részletfizetés: 18.000 Ft /hó
Szükséges előképzettség: 8 általános iskolai végzettség
Gyakorlati képzési idő: min. 400 óra (+120 óra szakmai készségfejlesztés)
A tananyag elsajátítása során a résztvevők megismerkednek:
 • a pszichológiai alapismeretekkel
 • a gondozási, ápolási feladatokkal
 • az elsősegélynyújtás alapszabályaival
 • általános gyógyszertannal, gyógyszerkezelés szabályaival
 • az emberi test felépítésével, szervrendszerek működésével, betegségek tüneteivel, lefolyásával
 • szociálpolitika alapelveivel, eszközeivel, a szociális és egészségügyi intézményrendszerrel
 • idős emberek sajátos szükségletek felmérésével, idősgondozás eszközeivel, feladataival
 • az idősellátás adminisztrációjával (gondozási, ápolási terv készítése, napló vezetése stb.)

A szakmai vizsga sikeres letétele után a hallgatók államilag elismert Szociális gondozó és ápoló szakmai végzettséget igazoló középfokú OKJ-s bizonyítványt kapnak. Az Európai Unió országaiban elfogadott Europass típusú bizonyítvány is igényelhető.

Szakmai követelménymodulok, a modulzáró vizsga követelményei:

 • Gondozási-ápolási alapfeladatok - gyakorlati, írásbeli
 • A szükségletek felmérése - gyakorlati
 • Sajátos gondozási feladatok - gyakorlati
 • Gondozási-ápolási adminisztráció - gyakorlati
 • Foglalkoztatás I. - írásbeli
 • Foglalkoztatás II. - írásbeli
A szakmai vizsga részei:
 • Gyakorlati vizsga: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális vagy egészségügyi intézményben, amely során egy-egy vizsgázó egy-egy ellátott mellett tevékenykedik.
 • Központi írásbeli vizsga: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
 • Szóbeli vizsga: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése, indoklása. Gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.